بروزرسانی: 9-4-1403
آزمایشگاه بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی

نوع آزمایشگاه:   مکان:ساختمان 2 کشاورزی (جدید) - گروه علوم و مهندسی باغبانی

  نام شماره تماس ایمیل
کارشناس آزمایشگاه خانم لیلا ندیرخانلو (33054567)024 nadirkhanlou.l@znu.ac.ir
معرفی

زمینه های فعالیت
  • انجام فعالیت­های پایان نامه های دانشجویان
  • انجام فعالیت های کشت بافتی نظیر تهیه محیط کشت ، استریل کردن وسایل و تجهیزات مورد نیاز ، کشت های سلولی و بافتی، خشک کردن نمونه های گیاهی ،محلول سازی و تهیه استوک
امکانات و تجهیزات آزمایشگاه     

انجام فعالیت های کشت بافتی و بیوتکنولوژی با استفاده از دستگاه های موجود مانند هود لامینار ، دستگاه آب مقطر گیری ، قفسه های نوری رشد ، دستگاه های ژرمیناتور ، PHمتر، اتکلاو و آون

 


ارتباط با علوم و مهندسی باغبانی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-